افغانستان زنان

رینا امیری: در سومین نشست دوحه از حقوق زنان افغانستان حمایت می‌کنم

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق‌بشر و زنان افغانستان می‌گوید که در دور سوم نشست دوحه به شکل معنادار از حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان افغانستان حمایت می‌کند.

خانم امیری در اکس نگاشته است که در این باره با روزمری دیکارلو، معاون سازمان ملل متحد در امور صلح نیز دیداری داشته است.

این در حالی است که با افزایش نگرانی از وضعیت حقوق‌بشری؛ به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، نهادهای حقوق‌بشری و مدافعان حقوق زنان نسبت به نشست آینده در دوحه با تردید نگاه می‌کنند‌.

برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان نشست سوم دوحه را پیش از برگزاری شدن «محکوم و تحریم» کرده‌اند.

در همین حال رینا امیری به مناسبت بیست‌ودومین سال‌گرد روابط ایالات متحده و افغانستان در اکس نوشته است: «حمایت از زنان افغانستان در زیر سلطه طالبان، همفکری با نخبه‌های افغانستان را حیاتی ساخته است».

نشست دوحه قرار است که به تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای در قطر برگزار شود.

طالبان تا اکنون تصمیم نهایی شان را در پیوند به شرایط اشتراک در این نشست اعلام نکرده‌اند.