افغانستان

کاهش بازار محصولات فارم‌های زنبورداری در بدخشان

مسئولان یک فارم زنبورداری در ولایت بدخشان می‌گویند که بازار فروش مناسب برای محصولات شان در این ولایت وجود ندارند.

این زنبورداران می‌گویند، در حالی که تولیدات عسل آنان نسبت به سال پیش بیشتر است؛ اما نبود بازارهای مناسب نگرانی‌های آنان را به آینده کاری شان بیشتر ساخته است.

مسوول یکی از این فارم‌های زنبورداری می‌گوید که امسال به دلیل باران‌های پسین توانسته است تا محصولات بیشتری بدست بیاورد و تولیدات آن نسب به سال های پیش گواه افزایش بوده است.

قدرت الله، یکی از زنبورداران در بدخشان می‌گوید: «گل خوب باشد خوب محصول می‌گیریم، باران زیاد باشد حاصلات ما خوب می‌شود، بین زنبور ها هم تفاوت وجود دارد، اگر زنبور خوب باشد خوب حاصل می‌گیریم و اگر زنبور بد باشد حاصل خوب نمی‌گیریم.»

شماری دیگر از زنبورداران در ولایت بدخشان نبود بازارهای مناسب و فراهم نبود زمینه‌های انتقال عسل را به ولایت های دیگر انتقاد می‌کنند.

فیض الله، یکی دیگر از زنبورداران در بدخشان می‌گوید: « به صورت عمده فروش نداریم، مارکیت نداریم، فروش نداریم، به خارج صادر نمی‌شود، دولت هم این موضوع را بررسی نمی‌کند که برای ما جواز فروش بدهد تا به بیرون از کشور فروش کنیم و همچنان دوا با کیفیت به قیمت ارزان وجود ندارد، به امید دوا مینشینیم زنبورهای ما تلف می‌شوند.»

در همین حال، آمر مالداری طالبان در ریاست زراعت ولایت بدخشان می‌پذیرد که مارکیت مشخصی برای فروش عسل وجود ندارد.

او در این باره می‌گوید: «خوراکه فروشی‌ها عسل را می‌گیرند و برای مردم انتقال می‌دهند، مکتوب داده‌ایم و وزارت را هم در جریان قرار دادیم که ما در قسمت مارکت عسل مشکل داریم، مارکت عسل باید جدا باشد.»

بدخشان از ولایت‌هایی است که به دلیل سرسبز بودن و آب و هوای مناسب یک مکان مناسب برای زنبور داری و تولید عسل است.