بازرگانی

افزایش کم‌پیشینه شمار میلیونرهای جهان

شمار میلیونرهای جهان، یعنی کسانی که دارایی‌های نقدی حداقل یک میلیون دالر دارند سال گذشته ۵.۱ درصد افزایش یافته و به ۲۲.۸ میلیون نفر رسیده است.

این گزارش توسط شرکت مشاوره‌ای «کاپژمینای» فرانسوی منتشر شده است. بر بنیاد این گزارش، مجموع ثروت این افراد نیز افزایش یافته و با ۴.۷ درصد رشد به ۸۶.۸ تریلیون دالر رسیده است.

این بالاترین رقم از زمان شروع مطالعه سالانه در سال ۱۹۹۷ است. افزایش شاخص‌های بازار سهام عامل اصلی این افزایش ثروت بوده است.

در این گزارش ایالات متحده همچنان پیشتاز تعداد میلیونرهای جهان شناخته شده است.

جاپان با ۳.۷ میلیون در رتبه دوم و چین با ۱.۵ میلیون در رتبه چهارم قرار دارند.

اروپا، به رهبری فرانسه و ایتالیا، با ۴ درصد رشد در تعداد میلیونرها عملکرد خوبی داشته است.