زنان

جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان خواهان حضور در نشست دوحه شدند

محل برگزاری نشست دوم دوحه در باره افغانستان. عکس از آرشیف.

شورای مقاومت، جبهه آزادی و برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان در یک اعلامیه مشترک پنج خواست و دیدگاه را در باره نشست دوحه مطرح کرده‌اند.

در اعلامیه آنان آمده است که طالبان «به هیچ عنوان حق نمایندگی از مردم افغانستان را در هیچ نشستی از جمله اجلاس دوحه سوم ندارد».

در این اعلامیه آمده است که این احزاب و جریان‌های اعتراضی زنان خواهان حضور احزاب و جریان‌های سیاسی و جنبش‌های زنان در نشست دوحه برای «افزایش معنادار تعامل ساختارمند جهان با افغانستان» شده‌اند.

خواست دیگر آنان جاگرفتن مسئله تهدیدهای هراس‌افگنی در آجندای نشست آینده دوحه است.

آنان همچنین بر گرفتن مشوره‌ جریان‌های داخلی و خارجی در تعیین و ماموریت فرستاده ویژه تأکید کرده‌اند.

در این اعلامیه بر «عدم نمایندگی طالبان از افغانستان» تاکید شده است.

در اعلامیه آمده است که اگر روند صلح به ناامید بی‌انجامد، «اقدام مسلحانه» حق این جریان‌ها خواهد بود.

قرار است نشست دوحه تا سه هفته دیگر برگزار شود. شماری از زنان معترض پیش از این خواهان «تحریم» این نشست شده‌اند و گفته‌اند که طالبان نباید در آن حضور پیدا کنند.