جنوب آسیا

نظامیان پاکستانی با معترضان در چمن درگیر شدند

منابع در پاکستان می‌گویند که اعتراض باشندگان محل در منطقه چمن ایالت بلوچستان به خشونت کشیده شده است و نیروهای امنیتی پاکستان بر معترضان شلیک کرده‌اند.

ما مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که این اقدام از بهر بازگشایی شاهراه کویته-چمن انجام شده است که از یک ماه به این‌سو از سوی معترضان مسدود شده بود.

به گزارش برخی از رسانه‌های محلی، این رویداد شام سه شنبه در این بخش رخ داده است.

به گفته این منابع، در نتیجه شلیک نظامیان پاکستانی، چندین تن زخمی شده‌اند.

این منابع می‌افزایند که نیروهای پاکستانی چندین معترض دیگر را بازداشت کرده‌اند.

در همین حال، نوارهای تصویری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده‌اند نشان می‌دهند که نیروهای پاکستانی به‌سوی معترضان شلیک می‌کنن.

در یکی از این نوارهای تصویری، یکی از معترضان می‌گوید که نیروهای پاکستانی بر معترضان از دو سمت شلیک می‌کنند.

 یکی از کاربران با نشر ویدیو گفته است که حکومت پاکستان خدمات انترنتی و مخابراتی در این منطقه را قطع کرده است.

هرچند تااکنون حکومت پاکستان در این باره چیزی نگفته است.

در درگیری میان پولیس پاکستان و معترضان چندین تن زخمی شدند.

نظامیان پاکستانی با معترضان در چمن درگیر شد.

منابع می‌گویند که اعتراض‌های در منطقه چمن ایالت بلوچستان به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی پاکستان به معترضان شلیک کردند.

به گفته منابع، در نتیجه شلیک نظامیان پاکستانی، چندین تن زخمی شده‌اند. این منابع می‌افزایند که نیروهای پاکستانی چندین معترض دیگر را بازداشت کرده است.

در همین حال، نوارهای ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، نشان می‌دهد که نیروهای پاکستانی به سمت معترضان شلیک می‌کنند.

در تصویر، یکی از معترضان می‌گوید که نیروهای پاکستانی بر معترضان از دو سمت شلیک می‌کنند.

یکی از کاربران با نشر ویدیو گفته است که حکومت پاکستان خدمات انترنتی و مخابراتی در این منطقه را قطع کرده است.

هرچند تااکنون حکومت پاکستان در این باره چیزی نگفته است.