افغانستان

امراللّه صالح لقب «سرپرست ریاست جمهوری افغانستان» را از نام خود حذف کرد

امراللّه صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در نوشته‌ای در اکس گفته است که او عنوان «سرپرست ریاست جمهوری افغانستان» را از شبکه‌های اجتماعی خود حذف کرده است.

آقای صالح گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان بر اساس قانون اساسی، خود را به عنوان «سرپرست مقام ریاست جمهوری اسلامی أفغانستان» اعلام کرده بود اما به گفته او، به دلیل «نبود اتحاد در میان جریان‌های سیاسی أفغانستان»، از این فرصت‌ها به درستی کار گرفته نشد.

او افزوده است که اعتبار این دوره در اول جوزا پایان رسید از این رو او این عنوان را از شبکه‌های اجتماعی خود حذف کرده است.