افغانستان

نشست «گروه تماس» درباره افغانستان در تهران بر گزار می‌شود

خبرگزاری تاس به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داده است نشست «گروه تماس» فارمت مسکو در باره مشورت‌ها در ارتباط با افغانستان در ۸ جون (۱۹ جوزا) در تهران برگزار می‌شود.

ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در این باره گفته است: «ما با نمایندگان رهبری افغانستان در مورد مقدمات سومین نشست بعدی نمایندگان ویژه برای افغانستان و دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه گفتگو کرده‌ایم.»

نماینده روسیه برای افغانستان خاطرنشان کرد که مشورت‌ها روی آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز خواهند بود.