افغانستان

زنان معترض: حضور طالبان در نشست دوحه تحریم شود

گروهی از زنان معترض در یک قطعنامه ده ماده‌ای خواهان «تحریم حضور طالبان در نشست آینده دوحه» و «توقف تعامل جهان با طالبان» شده و خطاب به ملل متحد گفته‌اند که حضور جریان‌ها و «چهره‌های غیر طالب» و نمایندگان «جبهات مخالف طالبان» در نشست دوحه «الزامی است».

این زنان در این قطعنامه‌ از آدرس «شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان» گفته‌اند که تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان باید «مطابق با معیارها و خواست مردم افغانستان، به ویژه زنان باشد».

این زنان می‌گویند که در نشست سوم دوحه «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان به رسمیت شناخته شود.

آنان همچنین می‌گویند که در این نشست از حقوق زنان در افغانستان دفاع شود.

آنان در این قطعنامه گفته‌اند: «حضور نمایندگان جریان‌های مقابل با طالبان از جمله احزاب و سیاسی، فعالان مدنی، زنان معترض، اقلیت‌های مذهبی و قومی و نمایندگان جبهات مخالف طالب در  تمامی نشست‌های مهم که در مورد سرنوشت افغانستان برگزار می‌شوند به ویژه در نشست سوم دوحه الزامی است.»

این زنان همچنین خواهان حقوق برابر برای زنان و برداشته شدن محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان شده‌اند.

آنان خواهان سهمگیری زنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده افغانستان نیز شده‌اند.

این زنان گفته‌اند که از بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران در افغانستان بیش از ۱۰۰ روز می‌گذرد. آنان از ملل متحد خواسته‌اند که با اعمال فشار بر طالبان به این وضعیت پایان بدهد.

نشست دوحه قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود.