افغانستان

رییس پارلمان تاجیکستان: افغانستان بار دیگر به «کانون افراط‌گرایی و تروریزم» مبدل شده است

رستم علی امام، رییس پارلمان تاجیکستان و فرزند امام علی رحمان، رییس جمهور این کشور گفته است که «افغانستان بار دیگر به کانون افراط‌گرایی و تروریزم» مبدل شده است.

رییس پارلمان تاجیکستان در نشست نماینده‌های پارلمان کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان گفته است که نگرانی‌ اصلی کشورش، افزایش افراط‌گرایی، تروریزم و شکل‌گیری گروه‌های «جنایت‌پیشه» با محوریت افغانستان در منطقه است.

طالبان پیش از این گفته‌اند که هیچ گروه هراس‌افگنی در افغانستانِ زیر اداره آنان وجود ندارد؛ تا کشورهای منطقه و جهان را تهدید کند.

اما آقای امام در این نشست گفته است که تاجیکستان نمی‌تواند تهدیدهای که از افغانستانِ زیر اداره طالبان متوجه این کشور است را نادیده بگیرد.

او در یک نوارتصویری که از این نشست پخش شده، گفته است: «ما نمی‌توانیم تهدیدهای را که متوجه ما؛ به‌ویژه از کشور همسایه ما افغانستان است، نادیده بگیریم».

او می‌گوید: «ما نیاز به ساختارهای عملی {در مبارزه با تهدیدهای هراس‌افگنی} داریم که باید به صورت جمعی تدوین و عملی شود».

رییس پارلمان تاجیکستان در این نشست گفته است: «متاسفانه هر روز وضعیت پیچیده‌تر می‌شود و افغانستان بار دیگر به کانون افراط‌گرایی و تروریزم تبدیل شده است».

او می‌گوید که در حال حاضر ده‌ها گروه کوچک و بزرگ «تروريستی» در افغانستان پناهگاه دارند.

این در حالی است که ایمانگلی تاسماگمبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی نیز گفت است که افغانستانِ زیر اداره طالبان مرکز اصلی بی‌ثباتی، چالش‌ها و تهدیدهای فرامرزی برای کشورهای آسیای مرکزی است.