افغانستان زنان

سازمان امنیت و همکاری اروپا نشستی را درباره حقوق زنان افغانستان برگزار کرد

سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که با شرکای آسیایی‌اش نشستی را درباره حقوق زنان افغانستان و پیامدهای گسترده آن بر ثبات منطقه‌ای و جهانی، در ویانا برگزار کرده است.

این سازمان اروپایی در اکس نوشته است که محور این نشست «راهبردهای عملی برای توانمندسازی زنان افغانستان» بوده است.

بر اساس خبرنامه این سازمان، در این نشست تحلیل‌گران و کارشناسان چالش‌های زنان افغانستان را با توجه به پیامدهای جهانی آن بررسی کرده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که این نشست به ابتکار مقدونیه شمالی به عنوان رییس گروه آسیایی شرکای همکار با سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیروز (دوشنبه ۱۴ جوزا) برگزار شد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که به صورت فعال وضعیت زنان افغانستان را زیر نظر دارد.

این سازمان می‌گوید که موضوع آموزش، کار و برابری جنسیتی در افغانستان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ در افغانستان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر کار، حضور در اماکن عمومی، آموزش و تحصیل دختران و زنان کشور وضع کردند و تا اکنون هیچ تغییری در این سیاست‌شان نیاورده‌اند.