افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۳۰۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۳۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۳۰۳ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (دوشنبه، ۱۴ جوزا) از پاکستان و ایران به گونه «اختیاری و اجباری» اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌گوید که ۵۳ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۴۰ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر بنیا این گزارش، ۹۲ خانواده از مسیر مرز پل ابریشم و همچنین ۱۱۸ خانواده مهاجر دیگر از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور شده‌‌اند.

این در حالی است که این کشور یک روز پیش از این نیز بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.