افغانستان

احمد مسعود: «استبداد» در طول تاریخ شکست خورده است

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پیامی به مراسم یادبود از جان‌باختگان جنبش رستاخیز تغییر گفت که مردم نباید به «هیچ گروهی» اجازه بدهند تا با «گروگان‌گیری مردم و مملکت باعث افزایش خشونت شود‌».

آقای مسعود بار دیگر از مبارزه فعالان زن در افغانستان قدردانی کرد.

او‌ در این پیام فراخوان «اتحاد» را به مردم داد و افرود: «اشتراک مردم برای زندگی بهتر مهم است».

آقای مسعود گفت که «استبداد» در طول تاریخ شکست خورده است و «ضرر استبداد به همه می‌رسد».

این مراسم به مناسبت یادبود از قربانیان رستاخیز تغییر برگزار شده بود.

اعتراض جوزای ۱۳۹۶ در برابر انفجار چهار راه زنبق برگزار شد. در انفجار چهار راه زنبق حداقل ۱۵۰ تن جان باختند.

در اعتراض جنبش رستاخیز تغییر که پس‌ این انفجار رخ داد و به خشونت گرایید، پنج تن جان باختند.