افغانستان

قزاقستان طالبان را از فهرست «سازمان‌های تروریستی» حذف کرد

قاسم جومارت توقایف رییس جمهور قزاقستان گفته است که کشورش با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان مدرن و درک این که طالبان یک «عامل بلندمدت است» طالبان را از فهرست «سازمان‌های تروریستی» بیرون کرده است.

آقای توقایف این خبر را روز دوشنبه در دیدار با رییسان مجالس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد.

رییس جمهور قزاقستان تاکید کرد که «مشارکت فعال افغانستان» در روابط بین منطقه‌ای یک اولویت راهبردی است.

پیش از این وزارت‌های روسیه به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که طالبان می‌توانند از فهرست «سازمان‌های تروریستی» حذف شوند.