افغانستان

دومین کارزار واکسین پولیو در کشور آغاز شد

دومین کارزار تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز (دوشنبه، ۱۴ جوزا) در سراسر کشور آغاز شد.

وزارت صحت عامه زیر اداره طالبان می‌گوید که این کارزار چهار روزه ۱۱.۲ میلیون کودک پایین‌تر از ۵ سال را پوشش خواهد داد.

سازمان جهانی بهداشت در ماه مارچ گزارش داد که در پنج ماه پی‌هم در افغانستان، هیچ رویداد تازه پولیو گزارش نشده است.

این در حالی است که در سال گذشته میلادی شش رویداد مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت شدند.