افغانستان

یک مرکز آموزشی در فاریاب در اثر زمین‌لرزه فروریخت

یک مرکز آموزشی موسوم به «سلطان حسین بایقرا» در ولایت فاریاب، در اثر زمین‌لرزه به گونه کامل تخریب شده است.

هرچند زمان دقیق این رویداد مشخص نیست؛ اما تلویزیون ملی زیر اداره طالبان گفته است که این مرکز آموزشی در ولسوالی خیبر این ولایت فروریخته است.

بر بنیاد این گزارش، در این وریداد به کسی آسیب نرسیده است.

این در حالی است که بخش‌های مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد رخ‌دادهای ویرانگر طبیعی به‌شمول سیلاب‌ها بوده‌اند.

در زمین‌لرزه‌های پی‌هم ماه سنبله سال گذشته در هرات نیز صدها تن جان باختند و صدها تن دیگر مجروح شدند.

این زمین‌لرزه‌ها هزاران خانه را نیز ویران کردند و خسارت هنگفتی به باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات وارد کردند.