افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

تصویر از آرشیف

بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز به گونه «اختیاری و اجباری» از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۱۶ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۳ جوزا) از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌گوید ۷۲ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۵۲ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر اساس این گزارش، ۴۲ خانواده از طریق گذرگاه مرزی پل ابریشم و همچنین ۵۰ خانواده مهاجر دیگر نیز از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران در یک روز پیش از این نیز ۲۰۰ خانواده مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.