افغانستان بازرگانی

نخستین لاری‌های تجاری افغانستان با «اسناد موقت» وارد پاکستان شدند

نخستین لاری‌های تجاری افغانستان با اسناد «مجوز ورود موقت» وارد خاک پاکستان شدند.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان گفته است که حکومت این کشور روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۳ جوزا) اجرای شرایط جدید وضع شده بر ورود کالاهای تجاری افغانستان به خاک پاکستان را آغاز کرده است.

پیش از این رسانه‌های پاکستانی گفتند که دولت این کشور داشتن «مجوز ورود موقت» برای لارهای تجاری افغانستان به خاک پاکستان را «الزامی» ساخته است.

بر اساس این گزارش‌ها، اولین لاری‌های تجاری افغانستان که دارای مجوز ورود موقت بوده‌‌ اند، از گذرگاه خرلاچی در منطقه کرم اجازه عبور یافتند.

ضیاالحق سرحدی، رییس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان می‌گوید که این اسناد ورود موقت از سوی سفارت پاکستان در کابل به رانندگان افغانستان صادر شده است.

بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، محب‌ الله، قنسول طالبان در پشاور گفته است که آنان نیز اسناد مشابهی را به رانندگان پاکستانی صادر می‌کنند.

او می‌گوید که یک مقام آنان از کابل به منظور صدور اسناد «مجوز ورود موقت» به رانندگان پاکستانی، به این کشور رفته است.

بر اساس این گزارش‌ها قنسول طالبان در پشاور گفته است: «این خبر خوبی برای تجارت دوجانبه است. موترهای باربری دو کشور اکنون می‌توانند به هر شهری در پاکستان و افغانستان بروند».

گفتنی است که پیش از این مقام‌های وزارت تجارت پاکستان اعلام کردند که حدود ۶ هزار موتر باربری ثبت‌شده افغانستان و ۹ هزار موتر ثبت‌شده پاکستان، مصروف انتقال کالاهای تجاری و ترانزیتی به دو کشور هستند.