افغانستان

اشتراک کنندگان مراسم یادبود جنرال داوود داوود خواستار ایجاد کمیسیون برای افغانستان شدند

شماری از چهره‌های سیاسی پیشین افغانستان روز گذشته در نشستی به مناسب یادبود از سیزدهمین سالگرد جان باختن جنرال داوود داوود و شاه جهان نوری خواهان ایجاد کمیسیونی برای افغانستان شدند.

محب‌الله نوری، برادر شاه جهان نوری در این نشست گفت که در صورت ایجاد این كمیسیون باید مسئولان آن برای ایجاد حکومت همه شمول دادخواهی و زمینه برای برگزاری لویه جرگه را در افغانستان فراهم کنند.

در همین حال سید مخدوم رهین، وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان ایجاد یک نهاد در ایالات متحده برای «یادبود از جان‌باختگان» افغانستان شده است.

از سویی هم آقای رهین در این مراسم با اشاره به اعتراضات گسترده زنان افغانستان گفته است: «در قدم نخست زنان و بعداً جوانان ثابت کردند که چنانچه باشند هستند.»

در مراسمی که به مناسبت یادبود از سیزدهمین سالگرد جان باختن جنرال داوود داوود و شاه جهان نوری برگزار شده بود، شماری از اشتراک کنندگان خواستار به رسمیت شناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شدند به باور آنان «در هیچ گوشه از جهان وضعیت برای زنان به مثل افغانستان بد نیست.»

با این همه ماریا مویتا، عضو سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان ۸۰هزار شهروند این کشور در ایالات متحده مقیم شده‌اند.