افغانستان

طالبان: در ساحه بودباش خانواده‌های اسماعیلیه در بغلان توقف‌گاه موتر ساخته می‌شود

Pul-e-Khumri City, Baghlan. File photo.

علم مجیدی سخنگوی والی طالبان در بغلان می‌گوید که ساحه بودباش هفتاد خانواده اسماعیلیه ملکیت دولتی است و طالبان در نظر دارند تا یک توقف‌گاه موترهای بزرگ در این منطقه بسازند.

به گزارش خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان، علم مجیدی ادعا کرده است که این خانواده‌ها «خود حاضر اند محل مورد نظر برای ساخت توقف‌گاه موتر را در اختیار دولت بگذارند.»

پیش از سفارت افغانستان در ایتالیا در خبرنامه‌ای از بیجاشدن اجباری خانواده‌های اسماعیلیه از سوی طالبان در بغلان انتقاد کرده و گفته است که طالبان برای آنان تا سوم عید قربان مهلت داده‌اند تا این منطقه را ترک کنند.

این سفارت که از سوی دیپلوماتان دولت پیشین مدیریت می‌شود با پخش خبرنامه‌ای از زبان منابع گفت که طالبان به ۷۰ خانواده اسماعیلیه دستور تخلیه‌ اجباری داده‌اند.

این موضوع واکنش‌هایی را در میان مدافعان حقوق بشر برانگیخته است. نقض حقوق اقلیت‌ها و نیز حقوق زنان و دختران از موارد کلیدی نقض حقوق بشری از سوی گزارش‌گر ویژه ملل‌متحد برای حقوق بشر افغانستان عنوان شده است.