صحت

کارزار تطبیق واکسین پولیو دوشنبه آغاز می‌شود

File Photo.

نهاد افغانستان عاری از فلج کودکان می‌گوید که کارزار تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در تمام ولایت‌های افغانستان روز دوشنبه (۱۴ جوزا) آغاز می‌شود.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان هستند که تا اکنون از بیماری فلج کودکان به طور کامل عاری نشده‌اند.

در سال روان میلادی تااکنون سه مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است و در سال گذشته نیز این آمار به شش مورد رسیده بود.

هرچند نهاد افغانستان عاری از پولیو مشخض نکرده است که کارزار تطبیق واکسین فلج کودکان تا چند روز ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که پیش از این جاپان برای تطبیق واکسین برای کودکان به ویژه در بخش پولیو، ۶.۹ میلیون دالر به صندوق پشتیبانی از کودکان مللمتحد (یونیسف) در افغانستان کمک کرده است.