افغانستان

کاروان عدالت برای زنان: نشست دوحه را «تحریم» می‌کنیم

عکس از آرشیف

جنبش اعتراضی زنان موسوم به «کاروان عدالت برای زنان عدالت برای افغانستان» با راه‌اندازی فراخوانی، دور سوم نشست دوحه را تحریم کرد.

این جنبش با فراخوانی از زنان معترض و مردم افغانستان خواسته است که به «کاروان مخالف حضور طالبان در نشست دوحه» بپیوندند.

در اعلامیه این جنبش که یک نقل‌اش به آمو رسیده، آمده است که این زنان معترض در طی یک هفته در این فراخوان، توانسته‌اند همراهی ۱۰۰ تن را با خود داشته باشند.

کاروان عدالت برای زنان عدالت برای افغانستان از مردم خواسته است که با این کاروان بپیوندند و مخالفت خود را نسبت به حضور طالبان در نشست دوحه، با ارسال پیام‌های متنی، نوارهای تصویری و ذکر نام شان ابراز کنند.

بر اساس اعلامیه این جنبش اعتراضی زنان، فراخوان آنان تا برگزاری نشست دوحه در ۳۰ ماه جولای ادامه خواهد داشت.

این جنبش همچنین می‌گوید که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند.