افغانستان

طالبان: چگونگی برگزاری نشست دوحه را بررسی می‌کنیم

امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان در دیدار با توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که آنان چگونگی برگزاری نشست دوحه را بررسی خواهند کرد.

وزارت خارجه طالبان در خبرنامه‌ای به نقل از نماینده ویژه اتحادیه اروپا گفته است که درباره موضوعات مهم در نشست دوحه گفتگو خواهد شد. به گفته طالبان، نیکلاسون بر اهمیت اشتراک هیئت طالبان در این نشست تاکید کرد و ملاحظات اش را نیز در این باره با متقی شریک ساخت.

سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که در دیدار با روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، در کابل گفت‌وگوهایی سازنده داشتند.

او همچنان افزود یکبار دیگرخواهان اشتراک معنادار طالبان در سومین دور نشست دوحه شده است.

به گفته ملل‌متحد، سومین دور نشست دوحه به تاریخ سی‌ام ماه جون سال روان میلادی برگزار می‌شود.

طالبان انتظار دارند در پنل‌های با اهمیت این نشست حضور داشته باشند که منجر به تعامل آنان با جهان شود‌.

نشست سوم دوحه از حالا با انتقادهای تند جنبش های زنان روبه‌رو شده که آن را در جهت برآورده شدن خواست‌های خود ارزیابی نمی‌کنند.

وی همچنان افزود که افغانستان پس از ٤٥ سال جنگ و ویرانی به امنیت کامل رسیده و دستآوردی‌های مثبت چشم‌گیری را در عرصه‌های مختلف تجربه می‌کند.