افغانستان

طالبان می‌گویند کنسول افغانستان در مشهد را به دلیل فساد برکنار کرده‌اند

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که جابر انصار، جنرال کنسول آنان در ایران به دلیل فساد از این سمت برکنار شده است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت در بیانیه‌ای گفته است که آقای انصار بعد از ختم ماموریتش به اعمال غیرقانونی از جمله «جمع‌آوری عواید و دخالت غیرمسئولانه در امور نمایندگی» دست داشته است.

طالبان می‌گویند که برکناری آقای جابر از لحاظ قانونی مشکلی نداشته و او بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی در امور دیپلماتیک و کنسولی، برکنار و به کابل فراخوانده شده است.

وزارت خارجه طالبان همچنان افزوده است تا زمان معرفی دیپلومات جدید به منظور «جلوگیری از سکتگی در خدمات کنسولی»، دیپلوماتی از کنسولگری افغانستان در مشهد زیر اداره آنان، امور کنسولی را بر عهده خواهد داشت.

این اظهارات طالبان در حالی است که روزنامه جمهوری اسلامی که یکی از رسانه‌های دولتی ایران است، در سرمقاله‌ای گماشتن سرکنسول آنان را گردن‌کشی خوانده است.

از طرفی دیگر، برکناری کنسول سابق افغانستان در مشهد و اعزام کنسول جدید از سوی وزارت خارجه طالبان، با انتقاد تند وزارت خارجه ایران نیز مواجه شد.