افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز و به گونه «اجباری و اختیاری» از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۳۰ خانواده مهاجر در یک روز گذشته (جمعه، ۱۱جوزا)، از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌گوید که ۸۲ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۱۶ خانواده از مسیر مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال ۷۲ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و ۶۰ خانواده مهاجر دیگر نیز از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را آغاز کرده است و ایران نیز روند اخراج اجباری مهاجران را شدت بخشیده است.