افغانستان

کارشناسان انستیتوت صلح امریکا: تهدیدهای «تروريستی» از افغانستان و پاکستان در حال افزایش است

کارشناسان انستیتوت مطالعات صلح ایالات متحده در تازه‌ترین گزارش این نهاد گفته‌اند که «تهدیدهای ناشی از تروریزم» از خاک افغانستان و پاکستان «به طور پیوسته» در حال افزایش است.

اسفندیار میر، کارشناس ارشد این انستیتوت می‌گوید که در امریکا این تفکر به وجود آمده که دو دهه مبارزه با تروریزم، رقابت استراتژیک علیه چین و روسیه را تضعیف کرده است.

به گفته آقای میر، انستیتوت صلح ایالات متحده در مورد «تهدیدهای تروريستی از افغانستان و پاکستان» پژوهشی را انجام داده است.

این کارشناس ارشد انستیتوت مطالعات صلح امریکا می‌گوید که گروه پژوهشی این نهاد، با این فرضیه که «در صورت افزایش حملات تروریستی چه بر سر رقابت‌های استراتژیک امریکا با روسيه و چین» میاید، تحقیقی را انجام داد.

او با طرح پرسشی می‌‌گوید مانند آن‌چه که در ماه مارچ در مسکو اتفاق افتاد و «تروریستان» موفق شدند به شرکت‌کنندگان یک کنسرت حمله کنند. اگر حمله‌ای مشابهی بخواهد منافع امریکا و بدتر از آن ایالات متحده را تهدید کند، چه پیش می‌آید.

این کارشناس ارشد انستیتوت مطالعات صلح امریکا افزود که نتیجه‌گیری این پژوهش این بوده است که امریکا باید با سیاست پیش‌گیرانه روی «مبارزه با تروریزم» سرمایه‌گذاری کند.

اسفندیار میر در ادامه گفته است که انستیتوت مطالعات صلح ایالات متحده برای دولت امریکا «فشار پویا و ارتباط با طالبان» را توصیه کرده است؛ چون اکنون طالبان افغانستان را کنترول می‌کنند و مسئول هستند.

او می‌گوید امریکا می‌تواند با وارد کردن فشار بیش‌تر بر طالبان، فضا را برای «تروریست‌ها» محدودتر کند.