بازرگانی

اقتصاد هند در جریان انتخابات سراسری ۸ درصد رشد کرده است

شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» گزارش داده است که اقتصاد هند در جریان انتخابات سراسری این کشور ۸ درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ۸.۲ درصد افزایش یافت و وضعیت هند را به عنوان «سریع ترین» رشد اقتصادی بزرگ جهان تثبیت کرده است.

در ده سال صدارت مودی هند از نهمین اقتصاد بزرگ جهان به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان رسیده و این کشور همچنین بیشترین درصد رشد تولید ناخالص داخلی را در طول یک دهه در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ تجربه کرده است.

نتایج انتخابات هند در ۴ جون اعلام خواهد شد. اگاهان مسایل اقتصادی در هند می‌گویند که اگر مودی برای سومین دوره پیروز شود، «هر گونه کاهش (در اقتصاد) خفیف خواهد بود.»