افغانستان

ضیا سراج: حدود سه میلیون تن در مدرسه‌های پاکستان حضور دارند

احمد ضیا سراج رییس پیشین استخبارات افغانستان گفته است که در حدود سه میلیون نفر در مدرسه‌ها در پاکستان وجود دارند.

او در گفتگو با مرکز مبارزه با هراس‌افگنی گفت که فعالیت هراس‌فگن‌ها در افغانستان و منطقه با حضور مدرسه‌ها بیش آن‌چنان تقویت شده است که به راحتی می‌توانند تلفات متقبل شده در میدان جنگ را جبران کنند.

آقای سراج گفت که بسیاری از جوانان در این مدرسه‌ها به یک نسخه افراطی از دین تلقین می‌شوند.

او افزود: «حتی اگر فرض کنیم که فقط ۱۰ یا ۲۰ درصد از کسانی که در مدرسه‌ها هستند ما در مورد ۳صد هزار تا ۶صد هزار نفر صحبت می‌کنیم که به خودی خود یک مشکل بزرگ و بزرگ نه تنها برای افغانستان.»

رییس پیشین استخبارات افغانستان هشدار داده است که وجود این مدرسه‌های تلقین شده به مذهب افراطی دیر یا زود باعث ایجاد مشکلات برای جهان می‌شود.

او گفت: «بیشتر شرکت کنندگان نسخه منحصر به فرد-افراطی از دین آموزش می‌بینند که در بیشتر موارد با ارزش‌های واقعی اسلام است در تضاد است.»

احمد ضیا سراج از سال ۲۰۱۹ تا ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، همزمان با سقوط حکومت پیشین به حیث رییس عمومی ریاست امنیت ملی در دوران حکومت رییس جمهور اشرف غنی وظیفه ایفا کرد.
به گفته مرکز مبارزه با هراس‌افگنی، او در حال حاضر در بخش مطالعات جنگ در دانشگاه کینگ، در شهر لندن به حیث استاد همکار وظیفه می‌کند.