افغانستان

طالبان: صلاحیت گماشتن سرپرست قنسولگری به کشور فرستنده بر می‌گردد

یک روز پس از خواست ایران از طالبان برای گماشتن دیپلومات‌ها براساس روش بین‌المللی، یک مقام ارشد وزارت خارجه طالبان گفته است که تصمیم تعیین سرپرست خدمات قنسولی به کشور فرستنده بر می‌گردد.

ذاکر جلالی رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه زیر اداره طالبان در اکس ادعا کرده است که جنرال‌قنسول پیشین افغانستان در مشهد به اتهام فساد از سوی رییس‌وزیران طالبان برکنار شده است.

به گفته او، تا اعزام دیپلومات جدید طالبان دیپلوماتی از سفارت افغانستان در تهران از امور قنسولگری سرپرستی خواهد کرد و یا هم سکرتر اولِ قنسولگری به حیث سرپرست به ارائه خدمات قنسولی ادامه خواهد داد.

ذاکر جلالی گفته است: «اینکه جایگزین او چه کسی خواهد شد طبعا که از مرکز، دیپلومات جدید اعزام خواهد شد.»

این دیپلومات طالبان با اشاره به تغییرات در جنرال قنسولی افغانستان، زیر اداره طالبان در مشهد، مدعی شده است که مسأله اصلی در مشهد فساد اداری است.

به باور او، جابر انصار، جنرال قنسول پیشین سهم قابل ملاحظه در این فساد داشته است. موضوعی که صحت آن هنوز پوشیده است و آقای انصار هم تا حالا واکنش نشان نداده است.

ذاکر جلالی در ارتباط به واکنش ایران، ابراز امیدواری کرده است که این موضوع به «خوبی» حل شود و هر چه «زودتر حیثیت دیپلوماتیک شخص ختم وظیفه شده» به پایان برسد.

پیش از این ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران  از طالبان خواسته است در گماشتن کارمندان قنسولگری افغانستان در مشهد از روش‌های بین‌المللی کار بگیرند.

او تاکید کرده است که هرگونه تغییری «تابع مقرارات» تعریف شده در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط قنسولی است.