افغانستان

توافق طالبان با اسلام‌آباد به همکاری در بررسی حمله بر مهندسان چینی

طالبان با اسلام‌آباد به همکاری در بررسی حمله مرگبار ماه مارچ بر شهروندان چینی در خیبرپختونخواه موافقت کرده‌‌اند.

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید طالبان در دیدار با هیئت این کشور در کابل توافق کردند که یافته‌ها در باره این حمله را بررسی می‌کنند و برای به نتیجه رسیدن این تحقیقات همکاری خواهند کرد.

این وزارت از توافق دو طرف روی مقابله با تهدیدهای هراس‌افگنی و رسیدگی به نگرانی‌های پاکستان از سوی طالبان خبر می‌دهد.

همزمان با این، معاون وزارت داخله طالبان در دیدار با معاون وزارت داخله پاکستان گفته که به جای به انحراف کشیدن مسایل، باید بستر همکاری امنیتی میان طالبان و اسلام‌آباد فراهم گردد.

اسلام‌آباد و طالبان، هر دو اعلام کرده‌اند که این گفت‌وگو متمرکز بر حمله بیست و ششم مارچ بر شهروندان چینی در خیبرپختونخواه متمرکز بود و هیئت پاکستانی با به اشتراک‌گذاری یافته‌هایش در باره این حمله، از طالبان درخواست کمک برای بازداشت عاملان آن کرده است.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفته که طالبان توافق کرد‌ه‌اند که یافته‌های اسلام‌آباد در باره این حمله را بررسی می‌کنند و عزم همکاری برای رسیدن تحقیقات به یک نتیجه منطقی را دارند.

در بیانیه‌ی وزارت خارجه پاکستان آمده است: «طرف افغان نیز موافقت کرد که یافته‌های تحقیقات را بررسی کند و عزم خود را برای همکاری با طرف پاکستانی برای رساندن این تحقیقات به نتیجه منطقی خود ابراز کرد. دو طرف توافق کردند که برای مقابله با تهدید ناشی از هراس‌افکنی برای کشورهای منطقه و رسیدگی به نگرانی‌های مطرح شده از سوی پاکستان متعهد باقی بمانند.»

در نتیجه حمله انتحاری بر بس حامل شهروندان چینی در بشام در پاکستان، پنج مهندس چینی و یک راننده پاکستانی آنان کشته شدند.

معاون وزارت داخله طالبان در پیوند به این حمله گفته که، همه باید مسوولیت امنیت مناطق خود را بگیرند و به جای به انحراف کشیدن مسایل، بستر همکاری واقعی را فراهم سازند. وزارت داخله طالبان از توافق آنان برای همکاری با اسلام‌آباد در بررسی این حمله چیزی نگفته، اما به قول محمد نبی عمری نوشته که طالبان سیاست شر ندارند و امکان استفاده از خاک افغانستان را برای دگران نمی‌دهند.

در خبرنامه وزارت داخله زیر اداره طالبان آمده است: «ما به سیاست شر اعتقادی نداریم. قصد و اقدام ما ارتقای امنیت در منطقه به نفع خود و همه است. حادثه بشام حادثه بدی بود، اما همه باید مسئولیت امنیت مناطق خود را بر عهده بگیریم و به جای انحراف مسائل، همکاری واقعی را تسهیل کنیم.»

اسلام آباد حمله بشام را کار تی‌تی‌پی می‌داند و وزیر داخله پاکستان در پیوند به این حمله از طالبان خواسته که رهبران تی‌تی‌پی به شمول نور ولی محسود را به پاکستان تسلیم دهد؛ اما طالبان حضور رهبری تی‌تی‌پی در افغانستان را انکار می‌کنند.

این هم نشست دیروز فرماندهان ارتش پاکستان است. در بیانیه‌ی این نشست آمده که هراس‌افکنان هم‌چنان از خاک افغانستان برای سازماندهی حمله‌ها در برابر پاکستان کار می‌گیرند.

تا این‌جای کار، هرچند گفت‌وگوهای زیادی میان اسلام آباد و طالبان روی مهار تی‌تی‌پی انجام شده، اما هم از یک‌سو حمله‌ها در پاکستان ادامه یافته و هم پاکستان و طالبان درباره این تنش شان به یک راه حل نرسیده‌اند.