زنان

جنبش های اعتراضی زنان: «ناقضان حقوق بشر» را در نشست دوحه دعوت نکنید

جنبش “شنبه‌های ارغوانی” دعوت طالبان در نشست سوم دوحه را «محکوم» کرده و خواهان افزایش فشارهای عمومی بر سازمان ملل‌متحد جهت جلوگیری از حضور طالبان در این نشست شده است.

این جنبش در اعلامیه‌ای می‌گوید با آنکه در نزدیک به سه سال گذشته حرکت‌های اعتراضی با خواست و شعار «حضور تروریستان و طالبان را در نشست‌های جهانی عادی سازی نکنید»؛ ادامه داشته، اما با آن‌هم ملل‌متحد تصمیم گرفته که طالبان را که در اعلامیه «ناقضین حقوق بشر» خوانده شده اند، به این نشست دعوت کند.

در این اعلامیه از ملل‌متحد و سازمان‌های دیگر جهانی برای «تعامل» با طالبان انتقاد شده است.

در اعلامیه آمده است: «ما باور داریم به همان اندازه که طالبان از اسلام و شریعت جهت تامین منافع و غصب قدرت سیاسی در افغانستان سوءاستفاده کرده اند؛ به همان اندازه “تیکه داران حقوق بشر و زنان نیز از حقوق بشر جهت تامین منافع شان استفاده ابزاری کرده‌اند.»

جنبش شنبه‌های ارغوان مدعی شده که ملل‌متحد به جای مجازات طالبان برای ارتکاب «جنایات ضد بشری» در برابر مردم افغانستان، به گونه غیر «مستقیم» از آنان حمایت می‌کند.
در همین حال، شماری از زنان معترض «شمال» نیز با انتقاد از سومین دور نشست دوحه، می‌گویند که هرنوع مذاکره طالبان را مردود می‌شمارند.

آنان طالبان را ساختاری «تک قومی‌ وتک جنسيتی» خوانده‌‌اند.
قرار است سومین دور نشست نمایندگان ویژه کشورها به میزبانی ملل‌متحد به تاریخ ۳۰ جون در دوحه برگزار شود.

در دور پیشین این نشست، یک هیئت به نمایندگی از فعالان جامعه مدنی افغانستان نیز در آن شرکت داشتند؛ اما به گفته برخی منابع، تااکنون ملل‌متحد درباره دعوت نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در این دور نشست تصمیم نگرفته است.
گفته می‌شود که گفتگو درباره تعیین نماینده ویژه ملل‌متحد که از موضوعات کلیدی این نشست به شمار می‌رفت، نیز منتفی است.