افغانستان

ارتش پاکستان: دشمنان پاکستان در افغانستان پناهگاه امن دارند

‏جنرال عاصم منیر رییس ستاد ارتش پاکستان در نشستی در راولپندی گفته است که «دشمنان پاکستان» در افغانستان پناه‌گاه امن ‌دارند.

آقای عاصم افزود: «دشمنان از افغانستان برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در داخل پاکستان استفاده می‌کنند.»

با این حال این مقام نظامی دولت پاکستان بر ادامه مبارزه با هراس‌افگنی تاکید کرده است.

رییس ستاد ارتش پاکستان گفته است که ستیزه جویان با استفاده از پناهگاه‌های امن در افغانستان و همچنین استفاده از رسانه‌های اجتماعی با «انگیزه‌های سیاسی» برای ایجاد اختلاف بین دولت و مردم پاکستان از «بازیگران داخلی» سازماندهی شده است.

این در حالی است که پاکستان همواره طالبان را به عدم اقدام در برابر «هراس‌افگنان» در افغانستان متهم می‌ساز‌د. طالبان این گفته‌های مقام‌های پاکستانی را رد کرده‌اند.