افغانستان

مقام‌های پاکستانی با طالبان در باره حمله بر مهندسان چینی گفتگو کردند

هیئتی از پاکستان به رهبری محمد خرم آغا معاون وزارت داخله پاکستان امروز پنجشنبه با محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان در کابل دیدار کرد.

در خبرنامه وزارت داخله زیر اداره طالبان آمده است که در این دیدار در باره مسایل مرزی، امنیتی و حمله بر شهروندان چینی در پاکستان گفتگو شده است.

در این خبرنامه در باره این دیدار جزئیات بیشتر ارائه نشده اما معاون وزارت داخله طالبان در این دیدار گفته است که آنان به دنبال «سیاست شر» نیستند و بر «همکاری واقعی امنیتی» تأکید دارند.

طالبان این دیدار را سازنده خوانده و گفته‌اند برخی از مشکلات موجود حل خواهد شد.

بر بنیاد خبرنامه طالبان، معاون وزارت داخله طالبان حمله بر شهروندان چینی را «تروریستی» عنوان کرده و گفته است: «رویداد بِشام یک حادثه بد بود اما همه ما باید مسئولیت امنیت ساحات خود را برعهده داشته باشیم و در عوض انحراف موضوعات، زمینه همکاری واقعی را مساعد کنیم.»

در حمله بر مهندسان چینی در پاکستان که در ماه حمل رخ داد، پنج شهروند چین جان باختند.