افغانستان

ایران: طالبان در گماشتن دیپلوماتان بر بنیاد روش‌های جهانی عمل کنند

سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان خواسته است در گماشتن کارمندان قنسولگری افغانستان در مشهد از روش‌های بین‌المللی کار بگیرند.

به گزارش رسانه‌های ایرانی، ناصر کنعانی گفته است که هرگونه تغییری «تابع مقرارات» تعریف شده در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط قنسولی است.

آقای کنعانی افزوده است که است که در دیدار میان کاردار طالبان در تهران و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران به دیپلومات طالبان توضیح داده شد که «تعیین و تغییر کارکنان در هر پست قنسولی از جمله اختیارات دولت فرستنده است اما آنان باید از طرق تعریف شده به دولت پذیرنده معرفی شده و پس از اخذ موافقت دولت پذیرنده، برای مأموریت تعریف شده وارد کشور پذیرنده شوند.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت که مسئله تعیین دیپلومات براساس روش‌های بین‌المللی را مقام‌های ایرانی با طالبان نیز شریک ساخته‌اند.

او افزود: «انتظار می‌رود مقامات وزارت خارجه افغانستان مطابق کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و منطبق با روش‌های شناخته شده بین‌المللی برای هرگونه تغییر و تحول در کادر کنسولی خود اقدام کنند.»

با این حال، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ایران به نقل از برخی از منابع  گزارش داده است که ماموریت عبدالجابر انصار، سرقنسول طالبان در مشهد پایان یافته است.

طالبان تااکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.