افغانستان

طالبان در دو روز ۱۵ نفر را در سه ولایت شلاق زدند

طالبان در دو روز گذشته ۱۵ نفر را در ولایت‌های غزنی، قندز و خوست در محضر عام شلاق زده‌اند.

دادگاه عالی طالبان در اعلامیه‌ای اعلام کرده است که ۱۰ نفر در ولایت خوست به اتهام‌های «لواط، روابط نامشروع و فریبکاری» در محضر عام شلاق زده شده‌اند.

براساس اعلامیه، از این ۱۰ نفر، شش نفر ۳۹ ضربه شلاق خورده و به سه سال زندان محکوم شده‌اند.

یک نفر به پانزده ماه زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده، فرد دیگر ۳۹ ضربه شلاق خورده و به دو سال زندان محکوم شده است، و دو نفر دیگر نیز هر کدام ۳۹ ضربه شلاق خورده و به شش ماه زندان محکوم شده‌اند.

در همین حال، دادگاه عالی طالبان در اعلامیه جداگانه‌ای گفته است که چهار نفر به اتهام‌های «زنا، لواط و بچه‌بازی» در ملأ عام در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز شلاق خورده‌اند.

براساس اعلامیه، یک متهم به شش ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق، متهم دوم به چهار ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق، و دو متهم دیگر هر کدام به دو سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

همچنین، در اعلامیه دیگر این دادگاه آمده است که یک نفر به اتهام «دزدی» در ولسوالی خواجه عمر ولایت غزنی در ملأ عام ۲۰ ضربه شلاق خورده است.

طالبان در طول نزدیک به سه سال حاکمیت خود، صدها تن را به اتهام‌های گوناگون در ملأ عام شلاق زده‌اند.