جهان

ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری ایران آغاز شد

احمد وحیدی وزیر داخله ایران اعلام کرد که ثبت نام داوطلبان چهاردهمین دور ریاست جمهوری از بامداد امروز پنجشنبه (۱۰ جوزا) رسما آغاز شده است.

آقای وحیدی که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که «همه مردم خود را برای یک مشارکت گسترده آماده کنند.»

براساس جدول زمانی وزارت داخله ایران، داوطلبان تا ۱۴ جوزا مهلت دارند که ثبت‌نام کنند.

به گفته مقام‌های ایرانی، از ۲۳ جوزا تا ۶ سرطان زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدان است و ۸ سرطان انتخابات برگزار می‌شود.

وزارت داخله ایرن می‌گوید که از ۲۳ جوزا تا ۶ سرطان زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدان است و ۸ سرطان انتخابات برگزار می‌شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران زمانی مطرح شد که ابراهیم رئیسی رییس جمهوری این کشور در سانحه سقوط چرخبال همراه با وزیر خارجه و شماری دیگر جان باختند.

طبق قانون اساسی ایران، در صورت مرگ ریيس‌جمهور، تا ۵۰ روز باید انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.