افغانستان

پاکستان نزدیک به یک‌هزار مهاجر را در یک روز اخراج کرد

نزدیک به یک‌هزار مهاجر افغانستان در یک روز به گونه «اجباری» از پاکستان اخراج و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که ۹۷۹ مهاجر کشور در یک روز گذشته (چهارشنبه، ۹ جوزا) از پاکستان اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی اسپین بولدک و تورخم وارد افغانستان شده‌اند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان گفته است که ۶۴۷ تن که شامل ۱۱۵ خانواده می‌شوند از طریق گذرگاه تورخم و ۳۳۲ مهاجر دیگر نیز که شامل ۶۲ خانواده می‌شوند، از مسیر مرز اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران در دو روز پیش از این نیز بیش از ۳هزار مهاجر را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.