افغانستان زنان

جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان نشست دوحه را «تحریم و محکوم» کرد

جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که سومین دور نشست دوحه که قرار است در ۳۰ ماه جون برگزاری شود را «تحریم و محکوم» می‌کند.

در این اعلامیه طالبان «زن‌ستیز» عنوان شده‌اند و این جنبش مذاکره با آنان را مردود دانسته است.

جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان می‌گوید که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، «جنایت ضد انسانی؛ به‌ویژه علیه زنان را مرتکب شده‌اند».

این جنبش گفته است که طالبان «ابتدایی‌ترین حق» را از زنان افغانستان سلب کرده‌اند.

در اعلامیه این جنبش آمده است: «جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان با تاکید مجدد بر خواست حقوق‌بشری زنان {در افغانستان}، هر گونه نشست را با طالبان خیانت در حق زنان می‌داند».

جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که به جای مذاکره، تعامل و به رسمیت‌شناسی طالبان، از زنان و مردم افغانستان حمایت کند.

این جنبش می‌گوید: «تعامل و {مشروعیت} دهی به طالبان، تایید تروریزم در جهان است».

این در حالی است که قرار است به تاریخ ۳۰ جون و اول جولای، نشستی سوم دوحه به میزبانی ملل متحد و اشتراک نماینده‌های ویژه کشورها درباره افغانستان، در قطر برگزار شود.