افغانستان

نشریه دیپلومات: طالبان «یگانه واقعیت» افغانستان نیستند

نشریه دیپلومات در یک مقاله تازه‌ گفته است که طالبان «یگانه واقعیت» افغانستان نیستند.

پیش از این سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت که طالبان «قدرت واقعی کنونی افغانستان هستند» و کشورش در پی این است؛ تا آنان را از فهرست گروه‌های هراس‌افگن خارج بسازد.

این در حالی که سازمان ملل متحد قرار است سومین دور نشست دوحه را درباره افغانستان با اشتراک نماینده‌های ویژه کشورها به تاریخ ۳۰ ماه جون برگزار کند.

نشریه دیپلومات در این مقاله گفته است که افغانستان با چالش‌های زیادی از جمله مسائل حقوق‌بشری، تروریزم، نقض حقوق زنان، کشت و قاچاق موادمخدر، توسعه و انسجام سیاسی و اجتماعی مواجه است.

این نشریه می‌افزاید که نیروهای مسلح مقاومت‌ و نیروهای غیر مسلح که در قالب جنبش زنان به مقاومت در برابر طالبان پرداخته‌اند، نقش مهمی در به رسمیت‌نشناختن آنان ایفا کرده‌اند.

بر بنیاد این نوشته اکنون افغانستان به «گفت‌وگوی پایدار، همکاری و تعهد تزلزل ناپذیر تمام جوانب ذی‌نفع برای بيرون‌رفت از بحران کنونی و حل مناقشه» نیاز دارد.

نشریه دیپلومات حل این مشکل را در ایجاد «حکومت فراگیر» عنوان می‌کند که از اراده مردم ناشی شده باشد و مشارکت برابر زنان را تضمین کند.

دیپلومات در ادامه می‌نویسد که برای موفقیت روند دوحه که از قطع‌نامه ۲۱۲۷ شورای امنیت و ارزیابی مستقل سازمان ملل از افغانستان ناشی شده، مشارکت تمام جوانب ذی‌نفع «حیاتی» است.

در این مقاله آمده است که طالبان در دو دور قبلی نشست دوحه به دلیل حضور جامعه مدنی شرکت نکردند.

این نشریه می‌افزاید که طالبان تنها نماینده افغانستان نیستند و ادعای آنان بی اساس است؛ چون مردم در برابر طالبان با وجود قوانین سخت‌گیرانه آنان و خطرات آشکار ناشی از آن، تظاهرات می‌کنند.

در این مقاله آمده که برخورد طالبان با زنان همچون «آپارتاید جنسیتی» است و پذیریش این‌که طالبان تنها واقعیت افغانستان هستند، به معنای نادیده گرفتن جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور است.