افغانستان

طالبان برای بحث در باره نشست دوحه نشستی را در کابل برگزار کردند

وزارت خارجه زیر اداره طالبان امروز (چهارشنبه) در یک خبرنامه گفته است که در باره نشست سوم دوحه و نحوه «تعامل» آنان با جامعه جهانی، نشستی در این وزارت برگزار شده است.

در خبرنامه طالبان آمده است که در این نشست موقف‌های طالبان در قبال نشست‌های پیشین دوحه و نشست‌های بعدی بررسی شده است.

در این نشست، ذاکر جلالی، رییس بخش سیاسی طالبان در وزارت خارجه گفته است که نشست دوم دوحه از بهر نبود آنان «بی‌نتیجه» بوده است.

او گفته است که تصمیم اشتراک آنان در نشست سوم دوحه بعدا اعلام خواهد شد.

وزارت خارجه طالبان در این خبرنامه با اشاره به سفرهای اخیر مقام‌های ملل متحد به کابل گفته است که در مقایسه با نشست‌های اول و دوم دوحه، در «تعامل میان برگزار کنندگان و میزبانان» این نشست «تغییر مثبت» دیده می‌شود.

به گفته آقای جلالی، در سومین نشست دوحه، نمایندگان طالبان در بحث‌های اصلی شرکت خواهند کرد.

او همچنین گفته است که که این بار تغییر مثبتی در دستور کار سومین نشست دوحه دیده می‌شود که بر روی وضعیت مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر، معیشت جایگزین برای کشاورزان، توسعه سکتور خصوصی و تغییرات اقلیمی متمرکز خواهد بود.

نشست دوحه قرار است تا یک ماه دیگر برگزار شود. طالبان در نشست دوم دوحه که در ماه فبروری برگزار شد، اشتراک نکردند. دبیرکل ملل متحد در پایان این نشست گفت که نبود طالبان بر برگزاری این نشست تأثیری نداشت.