افغانستان زنان

معاون ملل‌متحد: زنان در افغانستان حق مساوی آموزش می‌خواهند

روزماری دی‌کارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی و ایجاد صلح می‌گوید که زنان در افغانستان خواستار همان فرصت‌های آموزشی و آزادی‌هایی هستند که مردان از آن برخوردارند.

او دیروز (سه‌شنبه، ۸ جوزا) در شورای امنیت ملل متحد در جریان یک مناظره آزاد در مورد نقش زنان و جوانان، بر نیاز فوری به حمایت از زنان افغانستان و تلاش برای حقوق برابر آنان تاکید کرد.

این مقام بلند پایه ملل‌متحد که اخیراً سفری به کابل داشت، می‌گوید: «زنان [در افغانستان] بار سنگین عقب‌نشینی جهانی {از تامین} حقوق‌بشر را تحمل می‌کنند».

خانم دی‌کارلو گفته است که در جریان سفرش به افغانستان از نزدیک شاهد «محرومیت سیستماتیک حقوق اساسی زنان افغانستان» به‌شمول آموزش و کار بوده است.

او به نمایندگان کشورهای عضو ملل‌متحد در این نشست گفت: «زنانی را که در کابل ملاقات کردم، از آرزوها و رویاهای خود صحبت کردند؛ {یعنی} دریافت تحصیلات مشابه مردان، داشتن فرصت‌های شغلی برابر و انتخاب آینده خود. آنان از جامعه جهانی خواهان کمک هستند تا این حقوق را محقق شود و بتوانند به آینده کشورشان کمک کنند».

خانم دی‌کارلو تاکید می‌کند که افغانستان تنها کشوری نیست که مورد برابری جنسیتی در آن نادیده گرفته شده است؛ بلکه در بسیاری از مناطق جهان، تعهدات در قبال این موضوع نادیده گرفته شده‌اند.

معاون دبیرکل در امور سیاسی و ایجاد صلح بر اهمیت دستور کار جدید دبیرکل سازمان ملل برای صلح -که خواستار برچیدن ساختارهای قدرت مردسالار و تضمین دست‌رسی زنان به فرصت‌ها است- تاکید کرده است.

او همچنین بر شمولیت جوانان در روندهای ترویج صلح و ساختارهای آینده نیز تاکید کرد.

خانم دی کارلو گفته است که برای حمایت از مشارکت جوانان، سازمان ملل متحد منابعی را از صندوق ایجاد صلح برای حمایت از برنامه‌های اقدام ملی برای جوانان، صلح و امنیت اختصاص می‌دهد.

به گفته او، تلاش‌های منطقه‌ای مانند چارچوب اتحادیه افریقا و استراتیژی جوانان، صلح و امنیت منطقه‌ عربی نیز در تسریع اقدامات ملی موثر هستند.

این مقام ملل‌متحد همچنان از نقش زنان جوان [دختران] در تامین محیط صلح‌آمیز یادآور شده و خواهان پشتیبانی و کمک به مدافعان محیط زیست جوان، رهبران جامعه و فعالان صلح شده است.

خانم دی‌کارلو همچنین بر ایجاد صلح زیست محیطی تاکید کرد؛ جایی که زنان جوان اغلب نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند و او خواستار شناسایی و پیش‌برد کمک‌های مدافعان محیط زیست جوان، رهبران جامعه و سازندگان صلح نیز شد.