افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۳۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۳۵۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه «اختیاری و اجباری» اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۳۴۴ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (سه‌شنبه ۸جوزا)، از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان گفته است که ۶۵ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۶۶ خانواده از مسیر گذرگاه اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

همزمان با این ۷۳ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۱۴۰ خانواده دیگر از طریق گذرگاه مرزی اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران یک روز پیش از این (دوشنبه ۷جوزا) نیز نزدیک به ۳هزارو۵۰۰ مهاجر کشور را به گونه اختیاری و اجباری اخراج کردند.