افغانستان

امریکا: خارج ساختن طالبان از فهرست سیاه توسط روسیه «پیام وحشتناک» دارد

سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده در واکنش به اظهارات سرگئی لاروف، وزیر خارجه روسیه گفته است که خارج ساختن طالبان از «فهرست سیاه»، «پیام وحشتناک» دارد.

جان کربی در یک نشست خبری گفته است: «ما در موقعیتی نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم و همچنین روسیه این کار را انجام دهد».

او می‌گوید که این اقدام روسیه «پیام بدی» برای دیگران خواهد داشت.

پیش از این سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای گفت که کشورش در پی این است؛ تا طالبان را از «فهرست سیاه» بیرون کند.

او همچنین افزود که «طالبان قدرت واقعی» و کنونی افغانستان است.

اما آقای کربی در این نشست گفت که نمی‌خواهد وارد جزییات شود؛ اما این یک اقدام «نادرست» است.

سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده در ادامه افزوده که طالبان پس از رسیدن به قدرت در افغانستان، به تعهدات شان عمل نکرده‌اند.

او همچنین گفته است که طالبان به تعهدات شان نسبت به حقوق‌ زنان و دختران نیز در این کشور عمل نکرده‌اند.

این در حالی است که طالبان بارها خواهان به رسمیت‌شناسی از سوی کشورهای جهان شده‌اند؛ اما تا اکنون هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است.