جهان

دمای گرما در پاکستان از ۵۲ درجه سانتی‌گرید گذشت

اداره هواشناسی پاکستان می‌گوید که دمای گرما در این کشور به بیش از ۵۲ درجه سانتی‌گرید رسیده که این بالاترین میزان در تابستان و نزدیک به رکورد این کشور در میان موج گرمای مداوم است.

دانشمندان می‌گویند دمای شدید در سراسر آسیا در ماه گذشته به احتمال زیاد در نتیجه تغییرات اقلیمی ناشی از جمعیت مردم بدتر شده است.

شهید عباس، یک مقام ارشد اداره هواشناسی پاکستان در شهر سند به رویترز گفته است که دمای هوا در ۲۴ ساعت گذشته به ۵۲.۲ درجه سانتی‌گرید افزایش یافته است.

در همین حال شهروندان پاکستان با انتقاد از شرکت برق در این کشور می‌گویند که در میان این همه گرمای شدید برق وجود ندارد.

پاکستان پنجمین کشور آسیب پذیر در برابر تاثیر تغییرات اقلیمی است.

بالاترین دمای ثبت شده در پاکستان در سال ۲۰۱۷ بود که درجه حرارت به ۵۴ درجه سانتی‌گرید در ایالت بلوچستان ثبت شد.

سردار سرفراز، مدیر اداره هواشناسی پاکستان گفته است که این دومین گرم‌ترین میزان گرما در آسیا و چهارمین گرمترین در جهان است.