بازرگانی

فروش نفت خام حوزه دریای آمو به ارزش ۳۳ میلیون دالر از سوی طالبان

طالبان می‌گویند که در مراسمی در کابل به ارزش ۳۳ میلیون دالر نفت خام از حوزه دریای آمو را به فروش رسانده‌اند.

شهاب الدین دلاور وزیر معادن طالبان در این همایش گفته است است که این نفت از طریق داوطلبی آزاد به یک شرکت خصوصی فروش رسیده است.

طالبان می‌گویند که در این داوطلبی ۶۰ هزار تن نفت خام به فروش رسیده است.