افغانستان

طالبان هشت تن به شمول یک زن را در غور در محضر عام شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان گفته است که چهار تن به شمول یک زن را به اتهام «زنا و لواط» و چهار تن دیگر را به اتهام «فرار از منزل و فراردادن زن از منزل» در ولایت غور در ملأ عام شلاق زدند.

طالبان افزودند که یک زن را به اتهام «فرار از منزل» ۳۹ شلاق و «حبس تنفیذی» و دو تن دیگر را به اتهام «فرار دادن زن از منزل» از چهار ماه تا یک سال به «حبس تنفیذی» محکوم کرده اند.

طبق خبرنامه طالبان گفته شده که سه تن از این افراد به ۳۰ تا ۳۹ ضرب شلاق در محضر عام نیز مجازات شده‌اند.

داده‌گاه عالی طالبان گفته‌ که دو تن دیگر را که به «زنا» متهم بودند، به یکی از متهمان یک سال «حبس تنفيذی» و ۳۹ ضرب شلاق حکم صادر شده است.

براساس خبرنامه طالبان متهم دوم به یک سال و شش ماه «حبس تنفیذی» و ۲۷ ضرب شلاق و دو تن دیگر که متهم به «لواط» بودند، به دو سال «حبس تنفیذی» و ۳۹ صرب شلاق محکوم شدند.

گفتنی است که طالبان در ۷۵ روز گذشته ۷۲ تن را در هفده ولایت کشور در برابر دید همگان شلاق زده‌اند.

آمو گزارش‌های دادگاه عالی طالبان را از اول ماه اپریل سال روان میلادی تا بیست و پنجم ماه می بررسی کرده و در این مدت دادگاه عالی طالبان گفته است که بیشتر این افراد به دزدی، فساد اخلاقی و فرار از خانه متهم بوده‌اند که حکم دُره بر آنان عملی شده است.