زنان

جنبش فریاد زنان: زن به عنوان انسان با حقوق و آزادی‌های انسانی در تفکر طالبان قابل تحمل نیست

عکس از آرشیف

جنبش اعتراضی زنان موسوم به «فریاد زنان» که به تازگی اعلام موجودیت کرده، در اعلامیه‌ای با انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال زنان گفته است که زن به عنوان انسان دارای حقوق و آزادی‌های انسانی و بشری، در تفکر طالبان قابل تحمل و پذیرش نیست.

این جنبش می‌گوید که طالبان از نخستین دقایق دوباره به قدرت رسیدن شان در افغانستان تا اکنون، «تبعیض جنسیتی و زن‌ستیزی» را به عنوان بخشی از برنامه‌های رسمی خود در دستور کارشان قرار داده‌اند و به‌طور سیستماتیک زنان را از تمام ساختار‌های سیاسی و اجتماعی حذف کرده‌اند.

در اعلامیه جنبش فریاد زنان بر پشتیبانی از مردم؛ به‌ویژه زنان افغانستان و روند مبارزه در برابر طالبان تاکید شده است.

این در حالی است که طالبان در جریان حاکمیت نزدیک به سه ساله شان، محدودیت‌های سنگینی بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده‌اند.

هم‌اکنون زنان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان از رفتن به مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محروم هستند.