افغانستان

طالبان ساخت بخش‌های باقی‌ مانده شاهراه سالنگ را با سه شرکت تمدید کردند

وزارت فواید عامه زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که کار ساخت بخش‌های باقی مانده شاهراه سالنگ را با سه شرکت تمدید کرده است.

بر بنیاد این خبرنامه، کار ساخت بخش‌های باقی مانده این شاهراه با «مساعد شدن هوا» از سر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که برخی از شهروندان کشور با انتقاد از چگونگی ساخت بخش‌‌های ساخته‌شده سالنگ‌ها می‌گویند که این شاهراه به گونه درست ساخته نشده و مشکلات آنان در این مسیر همچنان پا بر جا است و تغییرات اساسی در این شاهراه نیامده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر ویدیوها از سالنگ‌ها پیش از این گفته‌اند که گزارش‌های منتشر شده از شاهراه سالنگ توسط اداره‌های طالبان و برخی از افراد، بیش‌تر «جنبه تبلیغاتی» دارند و مشکلات در رفت‌وآمد از مسیر این شاهراه، همچنان پا بر جا است.

با این حال طالبان گفته‌اند که چندین بخش ساخت شاهراه سالنگ تکمیل شده و تنها کار ساخت بخش‌های باقی مانده آن با مساعد شدن هوا، از سر گرفته خواهد شد.