افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲۵۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران، به گونه «اختیاری و اجباری» اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۶۵ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (یک‌شنبه، ۶ جوزا) از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان در اکس نگاشته است که ۲۴ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۶۸ خانواده از مسیر مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۷۵ خانواده مهاجر از مسیر گذرگاه مرزی پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۹۸ خانواده دیگر از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران ۲۴۹ خانواده مهاجر افغانستان را در یک روز پیش از این (شنبه، ۵ جوزا) به گونه اجباری و اختیاری اخراج کردند.