خبر آمو

خبر آمو ۶ جوزا ۱۴۰۳

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که بسیاری از سیستم‌های آب‌رسانی در سیلاب‌های اخیر افغانستان از بین رفته‌اند.