افغانستان

ترنس‌های افغانستان با ارائه دادخواستی خواهان عدم اخراج شان از پاکستان شدند

ترنس‌های افغانستان با سپردن دادخواستی به دادگاه پشاور خواستار عدم اخراج اجباری شان از پاکستان شدند. آنان می‌گویند که در نبود کارت‌های اقامت با چالش‌های فراوانی در پاکستان دست و پنجه نرم می‌کنند.

دادگاه عالی پشاور دادخواستی را روی میز قاضی می‌گذارند تا دوام زندگی مصوون و به دور از طالبان برای شان تضمین شود.

ترانس‌هایی که باور دارند در افغانستان زیر اداره طالبان زندگی برای شان دشوار است.

حورین، یکی از افراد ترنس می‌گوید: «کارت های اقامت که نباشد، یا شماره یو ان اچ سی آر همراهت نباشد، اگر این ها نباشد مشکلات زیادی ایجاد می شود؛ خصوصن که ترنس باید و افغان باشد برایش مشکلات زیادی ایجاد می شود.»

آنان می‌گویند به دلیل نداشتن اسناد اقامت و ترانس‌جنسیتی بودن پیوسته با چالش روبه‌رو می‌شوند، به‌ویژه در پی اعمال سیاست اخراج مهاجران از سوی دولت پاکستان.

فرزانه، یکی از افراد ترنس می‌گوید: «در سابق ترنس‌ها می توانستند افغانستان بروند. اکنون که روند اخراج اجباری شروع شده، ترنس‌ها هم شامل آن می‌شوند.»

ترنس‌های افغانستان در کنار دادگاه پشاور، در دادگاه عالی پاکستان هم دادخواستی را برای مصوونیت و اقامت شان در این کشور داده اند و اکنون زیر بررسی است.

وکیل مدافع این ترنس‌ها می‌گوید که به دلیل وضعیت فعلی افغانستان زیر اداره طالبان، ترنس‌ها نباید از پاکستان اخراج شوند.

او می‌افزاید که دادگاه پشاور برای بار دگر به پولیس پاکستان دستور عدم اخراج «ترنس‌‎جنسیتی‌های» افغانستان را داده است.

در همین حال امین الله خان کندی، وکیل مدافع می‌گوید: «حکومت پاسخ خواسته که با شما چگونه برخورد کنیم. این ها ترنس ها استند که درست برخورد کنید. تلاش بازداشت این ها را نکنید، این را پیش از این هم دادگاه حکم کرده بود و امروز هم برای پولیس گفت که خلاف این ها برخورد نکنید. چرا که آنجا {افغانستان} وضعیت خراب است و به همین اساس پرونده را مطرح کرده‌ایم.»

پیش از این دادگاه عالی پشاور در حکمی دستور عدم اخرج بیش از ده ترنس افغانستان را داد. نهادهای حقوق بشری هم بارها گفته اند که اخراج اجباری، ترنس‌ها را در معرض تهدید در افغانستان قرار می‌دهد.